Vår Teknologi

Impossible Plastics Recycling Process Technology bygger på en serie termiska och mekaniska processer för att omvandla blandat plastavfall till högkvalitativa, ekologiska plastprodukter.

Förutom plastavfall kan en del av råmaterialet vara trä, papper och kartongfibrer samt olika mineraler, textilier, glas- och kolfibrer eller olika polymerer.

Den främsta fördelen med vår teknologi är att den tillåter innehållsvariationer och föroreningar i råmaterialet, vilket gör sortering och förbehandling enklare. Den möjliggör också återvinning av plaster som är svåra eller omöjliga att återvinna med andra tekniker. Till exempel behöver olika plastkvaliteter inte sorteras separat från varandra.

Det möjliggör också återvinning av plast som är svår eller omöjlig att återvinna med hjälp av annan teknik. Det finns till exempel ingen anledning att sortera olika plastkvaliteter separat från varandra.

För varje ton avfall som behandlas, producerar vi ett ton ekologiska plast- eller kompositprodukter och bidrar till en minskning av 3 ton koldioxidutsläpp.

Det är såhär vi gör det

Den första fasen:
Krossa

Krossning, slipning och förbehandling av avfallsmaterial.

Den andra fasen:
Sätta samman

Tillverkning av kompositmaterial: Här skapar vi den önskade materialblandningen baserat på avfallsströmmarna och den önskade slutprodukten.

Den 3:e fasen:
Forma

Formning av slutprodukten: Detta består av flera faser och resultatet är en produkt som är redo att erbjudas till marknaden.

Because our world is our business.

This website uses cookies. Learn more.