80% av all plast går till förbränning.

VI återanvänder OCH ÅTERVINNER 100% AV ALL PLAST.

Impossible Plastics återanvänder plast som av andra anses vara omöjlig att återvinna. Av plasten vi återanvänder producerar vi miljövänliga och prisvärda produkter.

Med hjälp av en ny teknik kan vi återvinna 100 % av allt plastavfall. Det ger marknaden ett utbud av miljömässigt hållbara produkter som binder tre gånger sin egen vikt i koldioxid. Förutom prisvärda, tredjeparts testade och certifierade produkter – erbjuder vi också företag en möjlighet att göra skillnad. 

ton plastavfall produceras årligen
0 miljoner
ton av avfallet förbränns i stället för att återvinnas
0 miljoner
av plastavfallet skulle kunna återanvändas
50 %

VÅR TEKNIK

Vår teknik möjliggör återvinning av material som är svåra eller omöjliga att återvinna med andra tekniker.

Våra Produkter

Vår produktutvecklingstjänst hjälper ditt företag att designa nya plastprodukter gjorda av 100 % återvunnet plastavfall.

Impossible Plastics gynnar miljön genom industriell massproduktion. Flera andra miljöinitiativ fokuserar på nischmarknader där insamling eller återvinning är kärnverksamheten.

Att göra skillnad lokalt genom att ta hand om plasten ger även en positiv inverkan globalt. Ju mer vi producerar, desto bättre för både miljön och klimatet.

Genom att verka nära både affärspartners och avfallsströmmar, möjliggör vi ett cirkulärt system där vi hämtar material lokalt, säljer produkter lokalt och tar tillbaka använda produkter när de går sönder. Vi ger plasten ett cirkulärt liv och möjliggör för företag och organisationer att äntligen bli cirkulära i sin plastanvändning.

Because our world is our business.

This website uses cookies. Learn more.