VÅRA PRodukter

Produkterna som tillverkas med vår teknik är miljövänliga och minskar mängden avfall och koldioxidutsläpp.

Stapelbar Helpall

Se specifikationer

Stapelbar Halvpall

Se specifikationer

Box

Lådan består av en pall och kragar. Se specifikationerna för varje produkt.

Produktutvecklingstjänst

Vår produktutvecklingstjänst hjälper ditt företag att designa nya produkter gjorda av 100 % återvunnet plastmaterial. En produkt gjord av vårt material är prisvärd, samtidigt som den bidrar till en minskning av 3 kg koldioxidutsläpp per kilo produkten väger.

En produkt gjord av vårt material är både priskonkurrenskraftig och kommer också att minska 3 kg per kg koldioxidutsläpp.

Vi deltar i varje fas av produktutvecklingen – från första kravanalysen till testning och produktionsdesign.

Om du är intresserad av en produkt som är tillverkad av återvunnen plast med vår teknik, kontakta oss för ett första möte.

Se nedan för exempel på produkter som vi har designat för våra kunder.

Kvaliteten och egenskaperna hos våra produkter är jämförbara med konkurrerande produkter. Våra produkter utmärker sig genom att vara bra för både miljön lokalt och klimatet globalt.

framgångssagor

Sotenäs Kommun

Världens hav står inför ett växande globalt miljöproblem. Forskningsrapporter visar att det idag finns cirka 150 miljoner ton plast i världens hav och uppskattade att ytterligare 5–13 miljoner ton hamnar där årligen. En av de värst drabbade kommunerna i Sverige är Sotenäs kommun, som år 2018 samlade in mer än 32 ton marint skräp från kommunens kustområde. 

Sotenäs försåg oss med marint plastskräp som de annars skulle ha skickat till förbränning. Målet var att se om vi kunde använda vår teknik för att göra en produkt av den dåliga havsplasten. Resultaten kan ses nedan. En fullt fungerande helpall, redo att användas inom logistiksektorn redan idag.

Byggplast från Wiklunds​

Byggsektorn återvinner för närvarande cirka 1–3 % av plastavfallet. En stor utmaning är att sortera ut plasten på själva byggarbetsplatserna. 

Med vår teknologi kan vi återvinna plasterna som är svåra eller omöjliga att sortera ut och skickas till traditionella återvinningscentraler. Nedan ser vi det lyckade projektet med användning av osorterade plaster från Wiklunds i Stockholm. Pallen är tillverkad av en blandning av flera olika typer av plaster och består av avfall som samlats in från byggprojekt i Stockholmsområdet.

Because our world is our business.

This website uses cookies. Learn more.