Om Oss

2013-2014

Grunden lades fram för att bli den teknik som nu introduceras på den skandinaviska marknaden. Att hitta lösningen för att i industriell skala återvinna och därför återanvända plastavfall som historiskt sett inte har haft någon annan slutstation än förbränning, vilket släpper ut enorma mängder CO² i atmosfären.

2015

Wimao, vår partner, grundades i Finland. De fortsatte senare och byggde pilotanläggningen som våra fabriker bygger på.

2018

Fredrik Anderson, en av medgrundarna till varumärket Impossible Plastics, erbjöds att arbeta tillsammans med Wimao och exploatera marknaden i Sverige.

Den första pilotfabriken var nu igång i Villmanstrand, Finland.

2020

Fredrik Anderson och William Holmberg registrerade varumärket Impossible Plastics i Sverige. 

2021

Impossible Plastics ansöker om ”Klimatklivet” (ett grönt statligt investeringsbidrag från Naturvårdsverket) i
Östergötlands län och Kronobergs län.

2022

Impossible Plastics beviljas ”Klimatklivet” till Kronobergs län och Östergötlands län. Wimao är nu delägare i Impossible Plastics och namnet ändras till Wimao Impossible Plastics.

2023

Bygget av de två anläggningarna i Ljungby och Motala påbörjas, mellan de två kommer företaget att kunna ta hand om 14 000 ton svåråtervinningsbart plastavfall som annars skulle gå till förbränning.

2024

De två fabrikerna är nu i full drift. Wimao Impossible Plastics startar bygget av ytterligare två anläggningar.

Because our world is our business.

This website uses cookies. Learn more.