Nytt avtal innebär återvinning av ”problemplast”; förhindrar tiotusentals ton CO2-utsläpp

Nu är det klart. Ett samarbete inleds mellan två svenska företag, som framöver
kommer att bidra till stora framsteg gällande plaståtervinning. Det handlar om
Svensk Plaståtervinning, vars ambition är att göra plastförpackningar från
hushållen till en del av den cirkulära ekonomin – och Impossible Plastics, som
producerar lastpallar av den så kallade ”problemplasten”.


Vår första fabrik är nu i full drift och för att fortsätta skala upp vår produktion
behöver vi en trygg och logistiskt smidig försörjning av plastavfall. Vi är därför
väldigt glada över det här samarbetet med Svensk Plaståtervinning, en aktör
som varit med och drivit utvecklingen på ett imponerande sätt
“, säger William
Holmberg, VD på Impossible Plastics.


Att återvinning blivit ett högt prioriterat område märks tydligt på flera håll. Exempelvis
återvinns 75 procent av alla tidningar, 80 procent av returburkarna och 90 procent av
alla glasflaskor. Men när det gäller plast går det trögare. Enligt Naturvårdsverket
materialåtervinns omkring 33 procent av plastförpackningarna. Inkluderas även
kommunplast, industriell plast och all övrig plast är återvinningsnivån bara 10
procent.

I två närliggande anläggningar i Motala verkar Svensk Plaståtervinning och
Impossible Plastics. Samarbetet de nu inleder innebär att Svensk Plaståtervinning
kommer att fungera som Impossible Plastics primära leverantör av plastråvara.

Banbrytande teknik i nyöppnad fabrik
Impossible Plastics driftsatte nyligen sin första fabrik – och i fabriken kan nästan all
sorts plast tas emot, smältas ner, pressas och formas om: exempelvis till helt nya
lastpallar.


I sin nyöppnade fabrik har Impossible Plastics kapacitet att hantera 6 700 ton plast
årligen. En mängd som räcker till att producera 340 000 lastpallar om året, vilket
förhindrar 20 400 ton Co2-utsläpp. Varje kilo plast som används förhindrar nämligen
tre kilo Co2-utsläpp. För att tillverka en pall går det åt 20 kilo plast, vilket betyder att
varje enhet förhindrar Co2-utsläpp motsvarande 60 kg.


“Vi är glada över att ha ingått ett samarbete med Impossible Plastics. Efter att
vi sorterat ut 11 plastfraktioner återstår en mindre mängd problematisk plast
som vi nu har hittat en lösning för. Dessutom är detta ett utmärkt exempel på
en industriell symbios där flera företag samverkar för att uppnå maximal
resurseffektivitet”
, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

This website uses cookies. Learn more.