Nyöppnade Fabriken i Motala: ”Produktionen är i full gång”

Nyligen startade Impossible Plastics produktionen av pallar från återvunnen
plast i sin nya fabrik i Motala. Fabrikschef Pontus Sjösten berättar om fabriken
och hur produktionsarbetet fortlöpt sedan öppnandet.


Än så länge är de fem kollegor som arbetar i den 1 700 kvadratmeter stora lokalen i
Motala; Pontus Sjösten själv och fyra operatörer.


Vi jobbar tvåskift och håller produktionen i gång från sju på morgonen till kvart
i tolv på natten, så produktionen är i full gång. Förhoppningsvis blir vi fler
snart. Ambitionen är att vi ska kunna gå upp på treskift till hösten, så att vi kan
dra nytta av hela produktionspotentialen
“, säger Pontus Sjösten, fabrikschef i Motala.


Lokalen, som tidigare huserade Electrolux, ligger i det som lokalt i Motala fortfarande
kallas för Electroluxområdet. Sedan Impossible Plastics tagit fabriken i besittning
består den av en stor produktionslina, som i sin tur innefattas av tre steg.


Först maler vi ned plasten. Sedan hettar vi upp den så att den blir en formbar
massa och därefter trycker vi ihop den till produkten vi vill ha
“, berättar
Impossible Plastics fabrikschef Pontus Sjösten.


Själva plasten är av det slaget som ingen annan vill befatta sig med. Plast som, om
den inte kommer till Impossible Plastics fabrik, går till förbränning och resulterar i
storskaliga Co2-utsläpp.


Vi kommer i förlängningen kunna producera drygt 40 pallar i timmen. Tekniken
är fascinerande och vi är stolta över att kunna producera pallar som är minst
lika bra som Europapallar, av ett material som annars bara skulle göra skada
“,
tycker Pontus Sjösten.


Produktionsarbetet är nyligen inlett och vi kommer hela tiden leta efter sätt att
optimera vårt arbete. Att få tillgång till plasten kan på sätt och vis ses som vårt
minsta problem, med tanke på hur stora mängder plast som eldas i Sverige
varje år
“, avslutar Pontus Sjösten, fabrikschef på Impossible Plastics.

This website uses cookies. Learn more.