Naturvårdsverket storsatsar på Göteborgsföretaget som förhindrar att plasten förbränns

Som första aktör i Sverige har Göteborgsbaserade Impossible Plastics tagit fram en lösning för
att återanvända all typ av plast.
I stället för att som tidigare brännas upp blir denna plats nu kommersiellt gångbara produkter.
Med motiveringen att tekniken har goda möjligheter att bidra till varaktiga minskningar av
växthusgasutsläpp, har Impossible Plastics tilldelats cirka 45 miljoner kronor i investeringsstöd
av Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Pengar som ska finansiera företagets två första
fabriker.


Vår bedömning är att detta är en innovativ åtgärd som ger hög klimatnytta per investerad
krona, med tanke på att tekniken förlänger plastens livslängd. Naturvårdsverket
granskade projektet och såg att åtgärden uppfyllde alla krav för att erhålla stöd, säger
Angela Arokianathan
“, handläggare på Klimatklivet.
I dagsläget återvinns bara tio procent av all plast som slängs i Sverige, medan en absolut
majoritet bränns upp.


Vi har både motivation och kapacitet att förändra detta och därför kommer vi de
kommande fem åren bygga sju fabriker med fullt fokus på att omhänderta plasten ingen
annan vill ha
“, säger Impossible Plastics VD William Holmberg.


Impossible Plastics teknik kräver inte att plastavfallet sorteras eller tvättas. Den kan alltså smältas
ner direkt och bli ett hårt plastmaterial för exempelvis helt nya lagerpallar eller pallkragar: vilket
just nu utgör företagets produktutbud. Förmågan att hantera den så kallade problemplasten
innebär att det endast är just den Impossible Plastics vill samla in. Företaget lägger stor vikt vid
att inte konkurrera med redan fungerande plaståtervinning som exempelvis pantsystemet.


I Sverige eldar vi 1,1 miljoner ton plast om året. Vi kan hantera ungefär 7 000 ton plast
per år och fabrik. Med tanke på att vi är ensamma om att kunna använda platsen kan vi
installera drygt 150 fabriker innan vi når taket. För oss saknas det incitament att slåss om
den lilla andel det redan görs vettiga saker med
“, menar William Holmberg.


Första fabriken i bruk under april
Planerna på nyupprättade fabriker börjar i Motala där första fabriken står redo för produktion
inom ett par veckor.


När det gäller den kommersiella potentialen är William Holmberg optimistisk – Inte minst då
priset på pallar och pallkragar från Impossible Plastics är konkurrenskraftigt. Varje kilo
plastmaterial Impossible Plastics producerar, sparar dessutom tre kilo koldioxid. Företagets pallar
och pallkragar används hos ett flertal företag redan i dag – och när produkterna nu erbjuds brett
över marknaden möter Impossible Plastics stort intresse.


“Vår bedömning är att vi kommer att sälja ut hela kapaciteten redan under första året”,
meddelar William Holmberg.

This website uses cookies. Learn more.