Banbrytande uppstickaren sjösätter satsningarna på problemplasten med ny fabrik i Motala

Svenska Impossible Plastics, som producerar pallar och pallkragar av all den plast som
annars bränns upp, tilldelades nyligen drygt 40 miljoner kronor av Naturvårdsverkets
Klimatklivet. Nu tas bolagets första fabrik i drift, belägen i Motala.


“Vi ska bygga sju fabriker i Sverige inom fem år”, säger Impossible Plastics VD, William
Holmberg.


På en yta om 1 800 kvadratmeter kommer fabrikens 15 medarbetare hantera 7 000 ton plast
årligen – vilket bara är en bråkdel av de 1,1 miljoner ton som eldas upp i Sverige varje år.
Med en teknik som inte kräver att plastavfallet sorteras eller tvättas kan Impossible Plastics
smälta ner all sorts plast och omvandla den till värdeskapande produkter, som exempelvis
lastpallar och pallkragar.


Vi kommer utöka vårt produktutbud längs med resans gång. Men just nu ser vi stor
efterfrågan på de här produkterna
“, meddelar William Holmberg.


Det ökande fokuset på miljö och återvinning har inneburit stora framsteg inom nästan alla
områden. Exempelvis återvinns 75 procent av alla tidningar, 80 procent av returburkarna och
90 procent av alla glasflaskor. Det stora undantaget är plast, där bara 10 procent återvinns
medan resterande del eldas upp, vilket innebär markant skada för klimat och miljö. Totalt
orsakar eldning motsvarande 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, enligt
Naturvårdsverket.


Plast är lätt, billigt och bra till mycket men både tillverkning och förbränning är
problematiskt för klimatet
“, säger Åsa Stenmark, plastflödesexpert på Naturvårdsverket i en
intervju med SVT.


Impossible Plastics har som enda aktör på den svenska marknaden identifierat en metod för
att omvandla osorterad problemplast till användbara föremål och därmed förlänga dess
livslängd väsentligt.


Invigningen av den nya fabriken i Motala är ett första steg på en ambitiös satsning som ska
resultera i sju fabriker i Sverige de närmaste fem åren. Fabrik nummer två kommer driftsättas
senare under året. När det gäller hantering av problemplasten skulle Impossible Plastics
kunna starta upp drygt 150 fabriker innan de har kapacitet att omhänderta hela den dryga
miljonen ton plast som i dag går till förbränning. Några planer på att konkurrera med aktörer
som återvinner de 10 procent av plasten som i dagsläget inte förbränns har Impossible
Plastics
alltså inte.


Klimatklivets beslut att vara med och finansiera Impossible Plastics grundar sig på
kombinationen av teknikens innovativa höjd och dess förmåga att förlänga plastens livslängd.
Något som innebär stor klimatnytta per investerad krona.


Naturvårdsverket granskade projektet och såg att åtgärden uppfyllde alla krav för att
erhålla stöd. Med tanke på att tekniken förlänger plastens livslängd är det en innovativ åtgärd
som ger hög klimatnytta per investerad krona
“, säger Angela Arokianathan, handläggare på
Klimatklivet.

This website uses cookies. Learn more.